Adresa: nr. 1027, 437175 Lăpuș, jud. Maramureș

Tel.: 0262-381566 Fax: 0262-381566 Email: primarialapus@gmail.com

Domeniul Social

18 April 2018
Date demografice:
- Populaţie stabilă: - 3834 cetăţeni;
- Minorităţi: - 73 din care 16 de naţionalitate maghiară şi 57 romi
                
Sănătate:
- Nr dispensare: 1
- Nr. medici de familie: 2
-  Centru de permanenţă: 1
- Nr. farmacii: 1
- Nr personal mediu sanitar: 2

Educaţie:
În comuna Lăpuşul Românesc funcţionează 2 grădiniţe şi o şcoală cu clasele I-VIII.
Personal didactic este format din 6 cadre didactice la nivel preşcolar, 8 la nivel primar şi 18 cadre la nivel gimnazial dintre care 15 sunt auxiliare si 3 nedidactice.
Numărul de elevi înregistraţi sunt: 132 de preşcolari, 187 elevi la şcoala primară si 180 de elevi gimaziu.
                                              
Sport: La nivelul comunei există 2 echipe sportive si o sală de sport. 

Religie:
- 3 biserici ortodoxe
- 1 Biserică catolică
- 1 Lăcaş de cult romano-catolic.